छुटेका सबै क्षयरोगका बिरामीलाई खोजौ, उपचार गरी निको पारौ ।

There are no photos in this album!