Message from Director – Dr. Sagar Kumar Rajbhandari

It is our pleasure to provide information about Nepal National Tuberculosis Programme through this website. Tuberculosis is still considered to be one of the major public health problems of Nepal and it is estimated that 44,000 new infections occurs annually and accounts for 5000-7000 life lost.  Nearly, 10,000 TB cases are still not diagnosed and…

संगठनात्मक विवरण

राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम नेपाल सरकारको प्राथमिक उपचार प्रणाली संग पूर्ण रुपमा एकीकृत रहेको छ | राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको केन्द्र बिन्दु हो | केन्द्रले राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम सम्बन्धि नीति तर्जुमा, रणनीति निर्धारण तथा योजना बनाउने काम गर्छ | केन्द्रमा रहेको केन्द्रिय प्रयोगशाला क्षयरोग कार्यक्रमको प्रयोगशाला संजालको केन्द्रबिन्दुको रुपमा रहेको जसले मुख्य रुपमा नीति/मार्गदर्शन…

क्षयरोग सम्बन्धि सामान्य तथ्यहरु

क्षयरोग एक बेसिलस माइकोबैक्टेरियमबाट लाग्ने संक्रामक रोग हो। यसले विशेष रूपमा फोक्सो (पुल्मोनारी टीबी) लाई असर गर्छ साथै अन्य अंगहरुलाई पनि असर पार्न सक्छ (अतिरिक्त पुल्मनरी टीबी)। यो रोग पुर्मनरी टीबीका संक्रमितले स्वास फेर्दा हावाबाट फैलिन्छ जस्तै खकारको छिटाहरु | मूलतः M. Tuberculosis बाट संक्रमित केहि व्यक्तिहरुले क्षयरोग विकास र विस्तारको कारक हुन्छन |  क्षयरोग…