छुटेका सबै क्षयरोगका बिरामीलाई खोजौ, उपचार गरी निको पारौ ।

Photo Gallery - Annual review of NTP by Dr. Chen