उद्देश्यका लागि रणनीतिक हस्तक्षेप

क) उद्देश्य १ को लागि रणनीतिक हस्तक्षेप

सुधारिएको स्वास्थ्य सुविधा आधारित निदान मार्फत सूचना अधिसूचना बढाउनु; बच्चाहरु को बीच निदान बढाउनु, घरेलू सम्पर्कमार्फत परिक्षण तथा जांच र स्वास्थ्य सेवाभित्र हानिकारक समूहहरु को बीच पीडीएचआईवी, र मधुमेह mellitus (डीएम) संग विस्तार को बीच निदान विस्तार |

 • सुधार र निरन्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा TB को मामला खोजमा आधारित
 • टीबी निदान सेवाहरु को मजबूत र विस्तार बनाउन
 • बच्चाहरू बीच टीबी निदान र उपचार बढाउन
 • सक्रिय टीबी केस पत्ता लगाउने (एसीएफ)
 • NCASC र एनटीपी बीचको स्तरमा टीबी-एचआईभी सहयोगलाई बलियो पार्नुहोस्

ख)उद्देश्य २ को लागि रणनीतिक हस्तक्षेप

२०२० सम्म उपचार सफलता दर को ९०% रोगी (टीबी को सबै रूपहरुमा) राख्नु

 • सबै टीबी रोगीहरूको लागि गुणस्तरको पहिलो-लाइन टीबी ड्रगको सुविधाजनक आपूर्ति र भण्डारण सुनिश्चित गर्नु
 • टीबी रोगीहरूको लागि मनो-सामाजिक सहयोग प्रणाली बढाउनु

ग) रणनीतिक हस्तक्षेप उद्देश्य ३

एमडीआर निदान सेवा प्रदान गर्न को लागी ५०% व्यक्तिहरु को लागी एसएमआर टीबी संग २०१८ सम्म र २०२१ सम्म १००%; सफलतापूर्वक निदान MDR रोगको कम से कम ७५% को उपचार

 • DR टीबी को लागि औपचारिक संरचना को स्थापना र परिचालन
 • DR टीबी उपचार सेवा को विस्तार
 • सेवा प्रदायकहरूको क्षमता निर्माण

घ) उद्देश्य ४ को लागि रणनीतिक हस्तक्षेप

सामुदायिक क्षेत्र, मन्त्रालय, मेडिकल कलेज, गै.स.स. र नीजी अस्पताल तथा व्यवसायी

 • पीपीएमका लागि औपचारिक संरचनाहरूको स्थापना र परिचालन
 • मेडिकल कलेज र उनीहरूको अस्पतालका संलग्नता

ङ ) रणनीतिक हस्तक्षेप उद्देश्य ५

टीबी रोगीहरूको व्यवस्थापन, वकालत, समर्थन र अधिकारहरूको लागि सामुदायिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन २०१७ सम्म सबै जिल्लाका ६०% र २०२० सम्म सबै जिल्लाका १००% टीबीका घटनाहरू पत्ता लगाउन र व्यवस्थापन गर्न सक्षम वातावरण सिर्जना गर्ने

 • स्थानीय समुदायलाई TB को लागी पत्ता लगाउने, उपचारको वितरण र रोगी समर्थनका लागि जिलहरुमा सङ्कलन गर्नु
 • वकालत तथा संचार गतिविधिहरुको विस्तार तथा सबलीकरण

च) रणनीतिक हस्तक्षेप उद्देश्य ६

मानव संसाधन व्यवस्थापन र क्षमता विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकाश, खरीद र आपूर्ति प्रबन्धनको माध्यमबाट स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरण गर्ने

 • मानव संसाधन (भर्ती सहित)
 • सबै तहहरूको क्षमता निर्माण
 • पूर्वाधार विकास

छ) रणनीतिक हस्तक्षेप उद्देश्य ७

विस्तृत निगरानी, ​​सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन प्रणाली तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास