क्षयरोग एक बेसिलस माइकोबैक्टेरियमबाट लाग्ने संक्रामक रोग हो। यसले विशेष रूपमा फोक्सो (पुल्मोनारी टीबी) लाई असर गर्छ साथै अन्य अंगहरुलाई पनि असर पार्न सक्छ (अतिरिक्त पुल्मनरी टीबी)। यो रोग पुर्मनरी टीबीका संक्रमितले स्वास फेर्दा हावाबाट फैलिन्छ जस्तै खकारको छिटाहरु | मूलतः M. Tuberculosis बाट संक्रमित केहि व्यक्तिहरुले क्षयरोग विकास र विस्तारको कारक हुन्छन |  क्षयरोग महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी मात्रामा  व्याप्त छ जसमा आर्थिक रुपमा क्रियाशील उमेरसमूहका वयस्क मानिस पर्दछन् |

The most common method for diagnosing TB nationwide is sputum smear microscopy, in which bacteria are observed in sputum samples examined under a microscope. Following recent advances in TB diagnostics, the use of rapid molecular tests offered from 32 centres to diagnose TB and drug-resistant TB is increasing in Nepal. Likewise, 2 national reference laboratories are also offering sputum culture facilities in the country.

The currently recommended treatment for new cases of drug-susceptible TB is a six-month regimen (fixed dose combination) of four first-line drugs: isoniazid, rifampicin, Ethambutol and pyrazinamide. Cured Rates was 88% and Treatment Success Rates was 91% for new cases reported in 2014/15. Treatment for multidrug-resistant TB (MDR-TB), defined as resistance to isoniazid and rifampicin (the two most powerful anti-TB drugs) is longer, and requires more expensive and more toxic drugs. For most patients with MDR-TB, the current regimens recommended by WHO last 20-24 months, and treatment success rate was 73%.