यदि मलाई क्षयरोग छ भने, म अरू मानिसहरूलाई फैलाउन रोक्न के गर्न सक्छु?

यदि तपाईं घरमा आराम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ संक्रामक हुनुहुन्छ भने, तपाईं नजिकका अरूलाई सुरक्षित राख्न निम्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको औषधिको रूपमा निर्देशित गर्नुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ! खाँसी, स्नज, वा हँसिलो हुँदा सधैं आफ्नो मुख ऊतक राख्नुहोस्। बाँधिएको थलोमा राख्नुहोस् र यसलाई सफापूर्वक फ्याँनुहोस्। आफैलाई आफैबाट अलग पार्नुहोस् र कसैको साथ नजिकको सम्पर्कबाट…

Read More

टीबी एचआईभी सह संक्रमण

समस्याको पृष्ठभूमि तथा परिमाण राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र (केन्द्र)ले सन्  २००६ देखि विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षयरोग नियन्त्रण सम्बन्धि ६ ओटै रणनीतिहरु अवलम्बन गर्दै आएको छ | त्यसका अलावा २००९ देखि क्षयरोग कार्यक्रमले टीबी/एच. आइ. भी. नीति तथा रणनीतिसमेत अंगिकार गर्दै आएको छ | टीबी/एच. आइ. भी. सह-संक्रमण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण पक्षमा दुइ फरक…

Read More

डा. चेन द्वारा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको पुनरावलोकन

The annual review of the National Tuberculosis Programme (NTP) took place from 3-13 September 2017 to review the performance of Nepal NTP. Strengths in the fight against tuberculosis (TB) in Nepal are noted: The National Strategic Plan (NSP) for TB Prevention, Care and Control 2016/17-2020/21 has been endorsed by Ministry of Health. The Government of…

Read More

अनुसन्धान

राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले सबै अनुसन्धानहरुको लागि पहिचान गरेका दुइ उद्देश्यहरु निम्न छन् देशभर रहेका क्षयरोग संक्रमितहरुको हेरचाहको गुणस्तरमा सुधार क्षयरोग कार्यक्रमको प्रभावकारी योजना र कार्यन्वयनमा योगदान चालु अनुसन्धानहरुमा नेपाल संस्थागत DOTS सम्भव नभएका ग्रामिण पहाडी जिल्लाहरुमा परिवार तथा समुदाय स्वयंसेवकमा आधारित अनुसन्धान चालु अवस्थामा रहेको छ सबै संक्रमितहरुमा उच्च गुणस्तरको सेवा प्राप्ति र सो को…

Read More

पी.पी.एम.

नेपाल सरकारले सन् २००६ मा टीबी नियन्त्रण रणनीतिलाई राष्ट्रिय नीतिको रुपमा अंगिकार गरेपछि, राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले क्रमबद्ध रुपमा निजि र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु लाइ समावेश गरि स्तरीय निदान, उपचार तथा नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको बृहत्तर व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै आएको छ | कार्यक्रमको प्रमुख क्रियाकलापमा निजि/सामुदायिक चिकत्सक, सहयोगी, नर्स, औद्योगिक कामदार, श्रमिक, कैदी-बन्दि, औषधि बिक्रेता, प्रयोगशालाका…

Read More

सामुदायिक प्रणाली स-शक्तिकरण

नेपाल सरकार र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले विस्तृत राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (सन् २०१०-२०१५) तयार परेको छ | अघिल्ला राष्ट्रिय रणनीतिहरुको यस रणनीतिले क्षयरोग महामारीसंग लड्न जोड दिदै क्षयरोग नियन्त्रण रणनीति र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य संगै रहेको क्षयरोग नियन्त्रण सहकार्यको लागि खाका तयार गरेको छ | सन् २०१५ सम्म क्षयरोगको भार कम गर्न ६ ओटै अतिरिक्त रणनीतिहरुको अबलम्बन…

Read More