छुटेका सबै क्षयरोगका बिरामीलाई खोजौ, उपचार गरी निको पारौ ।

High Quality DOTS