छुटेका सबै क्षयरोगका बिरामीलाई खोजौ, उपचार गरी निको पारौ ।

National TB Data - 2nd Trimester 71-72

National Casefinding Report

National Treatment Outcome