छुटेका सबै क्षयरोगका बिरामीलाई खोजौ, उपचार गरी निको पारौ ।

Photo Gallery - Prevalence survey demonstration with Dr. Yamada